Giới Thiệu

Các điều khoản và điều kiện này cũng như các tài liệu được đề cập bên dưới (“Điều khoản”) chi phối việc sử dụng trang web này (“Trang web”) và các dịch vụ liên quan hoặc được kết nối (gọi chung là “Dịch vụ”).
Bạn nên đọc kỹ các Điều khoản này vì chúng chứa thông tin quan trọng về quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và hình thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn, khách hàng của chúng tôi (“Khách hàng”) và chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web và/hoặc truy cập Dịch vụ, cho dù bạn là khách hay người dùng đã đăng ký có tài khoản (“Tài khoản”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và mọi sửa đổi đôi khi có thể được đăng. Đến lúc rồi. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này, bạn không nên truy cập Dịch vụ và sử dụng Trang web.
Dịch vụ này thuộc sở hữu của Nhà cung cấp dịch vụ trò chơi N.V., một công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại Curacao với số đăng ký công ty 77207 và địa chỉ đăng ký 9 Abraham de Veerstraat Willemstad, Curacao (“Công ty”), có Giấy phép Curacao, số giấy phép 365/JAZ là được xuất bản bởi Nhà cung cấp dịch vụ trò chơi N.V. Cung cấp cơ hội phân phối trò chơi trực tuyến.

Điều Khoản Chung

Chúng tôi có quyền sửa đổi và bổ sung Điều khoản (bao gồm mọi tài liệu được tham chiếu và liên kết bên dưới) bất cứ lúc nào. Bạn nên truy cập trang này định kỳ để xem lại Điều khoản và Điều kiện. Các sửa đổi sẽ có tính ràng buộc và có hiệu lực ngay khi đăng lên Trang web. Nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào như vậy, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng thông tin đó sẽ cho thấy bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sửa đổi. Bất kỳ cược nào chưa được giải quyết trước khi thay đổi điều khoản có hiệu lực sẽ phải tuân theo các điều khoản hiện có.

Nghĩa Vụ Của Bạn

Bạn thừa nhận rằng mọi lúc khi truy cập Trang web và sử dụng Dịch vụ:

Bạn trên 18 tuổi hoặc độ tuổi hợp pháp được phép đánh bạc hoặc các hoạt động chơi game theo luật hoặc khu vực tài phán áp dụng cho bạn. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu chứng minh tuổi tác bất cứ lúc nào.

Bạn có năng lực pháp lý và có thể tham gia vào một thỏa thuận pháp lý ràng buộc với chúng tôi. Bạn không được truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đủ năng lực pháp lý.

Bạn là cư dân trong khu vực tài phán cho phép đánh bạc. Bạn không phải là cư dân của bất kỳ quốc gia nào mà việc truy cập cờ bạc trực tuyến đối với cư dân của quốc gia đó hoặc đối với bất kỳ người nào trong quốc gia đó đều bị cấm. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ của bạn là hợp pháp.

Bạn không được sử dụng VPN, proxy hoặc các dịch vụ hoặc thiết bị tương tự che giấu hoặc thao túng việc xác định vị trí thực của bạn.

Bạn là người dùng được ủy quyền của phương thức thanh toán mà bạn sử dụng.

Bạn phải thực hiện tất cả các khoản thanh toán cho chúng tôi một cách thiện chí và không tìm cách đảo ngược khoản thanh toán đã thực hiện hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khiến khoản thanh toán đó bị bên thứ ba đảo ngược.

Khi đặt cược, bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đã gửi vào Dịch vụ theo các Điều khoản này và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản thua lỗ đó.

Khi đặt cược, bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin nào có được do vi phạm bất kỳ luật nào có hiệu lực tại quốc gia mà bạn đang ở khi đặt cược.

Bạn không hành động thay mặt cho một bên khác hoặc vì bất kỳ mục đích thương mại nào, mà chỉ thay mặt cho chính bạn với tư cách là một cá nhân với tư cách cá nhân.

Bạn không được cố gắng thao túng bất kỳ thị trường hoặc yếu tố nào trong Dịch vụ với mục đích xấu cũng như theo cách ảnh hưởng xấu đến tính toàn vẹn của Dịch vụ hoặc chúng tôi.

Nhìn chung, bạn phải luôn hành động một cách thiện chí liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi và đối với tất cả các cược được thực hiện bằng Dịch vụ.

Bạn, hoặc, nếu có, nhân viên, người sử dụng lao động, đại lý hoặc thành viên gia đình của bạn, không được đăng ký làm Chi nhánh trong chương trình Chi nhánh của chúng tôi.

Hạn Chế Sử Dụng

Bạn không được sử dụng Dịch vụ:

Nếu bạn dưới 18 tuổi (hoặc dưới độ tuổi trưởng thành theo quy định trong luật của khu vực tài phán áp dụng cho bạn) hoặc nếu bạn không đủ khả năng hợp pháp để tham gia vào một thỏa thuận pháp lý ràng buộc với chúng tôi hoặc bạn đóng vai trò là đại lý cho, hoặc thay mặt cho một người dưới 18 tuổi (hoặc dưới độ tuổi trưởng thành theo quy định của pháp luật của khu vực tài phán áp dụng cho bạn);

Nếu bạn cư trú tại một quốc gia cấm cư dân của quốc gia đó hoặc bất kỳ người nào trong quốc gia đó tiếp cận cờ bạc trực tuyến.

Nếu bạn là cư dân của một trong những quốc gia bị hạn chế sau đây hoặc truy cập Trang web từ một trong những quốc gia bị hạn chế sau:

Hoa Kỳ và các lãnh thổ khác của Hoa Kỳ,

Pháp và các vùng lãnh thổ của Pháp,

Hà Lan và các vùng lãnh thổ và quốc gia tạo thành Vương quốc Hà Lan, bao gồm Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao và Sint Maarten,

Úc và các vùng lãnh thổ của Úc,

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland,

Tây Ban Nha và các vùng lãnh thổ của nó,

Singapore

Bất kỳ khu vực tài phán nào khác mà Chính phủ Trung ương Curacao coi cờ bạc trực tuyến là bất hợp pháp. Điều này bao gồm tất cả các Lãnh thổ và Sở hữu của các Quốc gia được đặt tên.

Bạn không thể chuyển nhượng, bán hoặc cầm cố Tài khoản của mình cho người khác. Việc cấm này bao gồm việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản có giá trị nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu tài khoản, tiền thắng cược, tiền gửi, cá cược, quyền và/hoặc khiếu nại liên quan đến các tài sản này, về mặt pháp lý, thương mại hoặc mặt khác. Tuy nhiên, việc cấm chuyển nhượng nói trên cũng bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cầm cố, cầm cố, chuyển nhượng, chiếm dụng, giao dịch, môi giới, giả định và/hoặc tặng quà với sự hợp tác của bên được ủy thác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, công ty, cá nhân hợp pháp hoặc thể nhân, tổ chức và / hoặc liên kết dưới bất kỳ hình thức hoặc hình thức nào

Bạn không được chuyển tiền giữa các tài khoản người chơi dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi có thể chấm dứt ngay Tài khoản của bạn khi có thông báo bằng văn bản cho bạn nếu bạn sử dụng Dịch vụ cho các mục đích trái phép. Chúng tôi cũng có thể thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn vì đã làm như vậy trong một số trường hợp nhất định.

Nhân viên của Công ty, người được cấp phép, nhà phân phối, nhà bán buôn, công ty con, cơ quan quảng cáo, khuyến mãi hoặc các cơ quan khác, đối tác truyền thông, nhà thầu, nhà bán lẻ và thành viên trong gia đình trực tiếp của mỗi người KHÔNG được phép sử dụng Dịch vụ bằng tiền thật mà không có sự đồng ý trước của Công ty Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành. Nếu hoạt động đó bị phát hiện, (các) tài khoản sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và tất cả tiền thưởng/tiền thắng cược sẽ bị hủy bỏ.

Đăng Ký

Bạn đồng ý mọi lúc khi sử dụng Dịch vụ:

Chúng tôi có quyền từ chối chấp nhận đơn đăng ký từ bất kỳ người đăng ký nào theo quyết định riêng của chúng tôi và không có nghĩa vụ phải thông báo lý do cụ thể.

Trước khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải đích thân điền vào mẫu đăng ký, đọc và chấp nhận các Điều khoản này. Để bắt đầu đặt cược vào Dịch vụ hoặc rút tiền thắng cược của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn trở thành Khách hàng đã được xác minh, bao gồm việc vượt qua một số kiểm tra nhất định. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng nhận dạng hợp lệ và bất kỳ tài liệu nào khác nếu thấy cần thiết. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn, ID có ảnh (bản sao hộ chiếu, bằng lái xe hoặc thẻ căn cước quốc gia) và hóa đơn tiện ích gần đây liệt kê tên và địa chỉ của bạn làm bằng chứng cư trú. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm dừng đặt cược hoặc hạn chế các tùy chọn Tài khoản trên bất kỳ Tài khoản nào cho đến khi nhận được thông tin bắt buộc. Quy trình này được thực hiện theo quy định cờ bạc hiện hành và các yêu cầu pháp lý về chống rửa tiền. Ngoài ra, bạn sẽ cần cấp tiền cho Tài khoản dịch vụ của mình bằng các phương thức thanh toán được nêu trong phần thanh toán trên Trang web của chúng tôi.

Bạn phải cung cấp thông tin liên hệ chính xác, bao gồm địa chỉ email hợp lệ (“Địa chỉ email đã đăng ký”) và cập nhật thông tin đó trong tương lai để đảm bảo thông tin được chính xác. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin liên hệ của mình trên Tài khoản của mình. Việc không làm như vậy có thể dẫn đến việc bạn không nhận được các thông báo và thông tin quan trọng liên quan đến Tài khoản từ chúng tôi, bao gồm cả những thay đổi chúng tôi thực hiện đối với các Điều khoản này. Chúng tôi xác định và liên lạc với Khách hàng của mình thông qua Địa chỉ Email đã Đăng ký của họ. Khách hàng có trách nhiệm duy trì một tài khoản email hoạt động và duy nhất, cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email chính xác và thông báo cho Công ty về bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ email của họ. Mỗi Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Địa chỉ email đã đăng ký của mình để ngăn chặn việc sử dụng Địa chỉ email đã đăng ký của mình bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào được coi là hoặc bị cáo buộc là do liên lạc giữa Công ty và Khách hàng sử dụng Địa chỉ Email đã Đăng ký. Bất kỳ Khách hàng nào không có địa chỉ email mà Công ty có thể truy cập sẽ bị đình chỉ Tài khoản cho đến khi địa chỉ đó được cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngay lập tức đình chỉ Tài khoản của bạn khi có thông báo bằng văn bản cho bạn về vấn đề này nếu bạn cố tình cung cấp thông tin cá nhân sai lệch hoặc không chính xác. Chúng tôi cũng có thể thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn vì đã làm như vậy trong một số trường hợp nhất định và/hoặc liên hệ với các cơ quan có liên quan, những người cũng có thể thực hiện hành động chống lại bạn.

Bạn chỉ được phép đăng ký một Tài khoản với Dịch vụ. Tài khoản có thể bị đóng ngay lập tức nếu phát hiện ra rằng bạn có nhiều Tài khoản đã đăng ký với chúng tôi. Điều này bao gồm việc sử dụng đại diện, người thân, cộng sự, chi nhánh, bên liên quan, người có liên quan và/hoặc bên thứ ba hoạt động thay mặt bạn.

Để đảm bảo giá trị tài chính của bạn và xác nhận danh tính của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bổ sung, chẳng hạn như tên và họ của bạn hoặc sử dụng bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào mà chúng tôi cho là cần thiết. Nếu có bất kỳ thông tin cá nhân bổ sung nào được lấy thông qua các nguồn của bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về dữ liệu thu được.

Bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình cho Dịch vụ. Với điều kiện là thông tin Tài khoản được yêu cầu đã được cung cấp chính xác, chúng tôi có quyền cho rằng việc đặt cược, gửi tiền và rút tiền đã được thực hiện bởi bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên và không bao giờ tiết lộ mật khẩu đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của mình và bất kỳ lỗi nào không làm như vậy sẽ do bạn tự chịu rủi ro và chi phí. Bạn có thể đăng xuất khỏi Dịch vụ vào cuối mỗi phiên. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin Tài khoản nào của bạn đang bị bên thứ ba lạm dụng hoặc Tài khoản của bạn đã bị tấn công hoặc mật khẩu của bạn đã bị bên thứ ba phát hiện, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Bạn phải thông báo cho chúng tôi nếu Địa chỉ email đã đăng ký của bạn bị xâm nhập, tuy nhiên, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin/tài liệu để chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ ngay lập tức đình chỉ Tài khoản của bạn sau khi chúng tôi biết về sự cố như vậy. Trong thời gian chờ đợi, bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trên Tài khoản của mình, bao gồm cả quyền truy cập của bên thứ ba, bất kể quyền truy cập của họ có được bạn cho phép hay không.

Bạn không được truyền bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào khác trên Dịch vụ cho một Khách hàng khác hoặc bất kỳ bên nào khác bằng cách chụp màn hình (hoặc phương pháp tương tự khác), cũng như không hiển thị bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào như vậy trong khung hoặc theo bất kỳ cách nào khác khác với cách nó sẽ xuất hiện nếu Khách hàng hoặc bên thứ ba đó đã nhập URL cho Dịch vụ vào dòng trình duyệt.

Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được khả năng sử dụng tất cả các loại tiền tệ có sẵn trên trang web. Đó sẽ là các loại tiền gửi, rút tiền và đặt cược của bạn được đặt và khớp với Dịch vụ như được quy định trong các Điều khoản này. Một số phương thức thanh toán không xử lý bằng tất cả các loại tiền tệ. Trong những trường hợp như vậy, một loại tiền tệ xử lý sẽ được hiển thị cùng với một máy tính chuyển đổi có sẵn trên trang.

Chúng tôi không có nghĩa vụ phải mở Tài khoản cho bạn và trang đăng ký trang web của chúng tôi chỉ là một lời mời để điều trị. Chúng tôi hoàn toàn có quyền quyết định có tiếp tục mở Tài khoản cho bạn hay không và nếu chúng tôi từ chối mở Tài khoản cho bạn, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn lý do từ chối.

Khi nhận được đơn đăng ký của bạn, chúng tôi có thể liên hệ để yêu cầu thêm thông tin và/hoặc tài liệu từ bạn để chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của mình.

Tài Khoản Của Bạn

Tài khoản có thể sử dụng một số loại tiền tệ, trong trường hợp này, tất cả số dư Tài khoản và giao dịch xuất hiện bằng loại tiền tệ được sử dụng cho giao dịch.

Chúng tôi không cung cấp tín dụng cho việc sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi có thể đóng hoặc đình chỉ một Tài khoản nếu bạn không tuân thủ hoặc chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng bạn không tuân thủ các Điều khoản này hoặc để đảm bảo tính toàn vẹn hoặc công bằng của Dịch vụ hoặc nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý khác để làm như vậy. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thông báo trước cho bạn. Nếu chúng tôi đóng hoặc đình chỉ Tài khoản của bạn do bạn không tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi có thể hủy và/hoặc làm mất hiệu lực bất kỳ cược nào của bạn và giữ lại bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản của bạn (bao gồm cả tiền gửi).

Chúng tôi có quyền đóng hoặc đình chỉ bất kỳ Tài khoản nào mà không cần thông báo trước và trả lại tất cả tiền. Tuy nhiên, nghĩa vụ hợp đồng đã đáo hạn sẽ được thực hiện.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối, hạn chế, hủy bỏ hoặc giới hạn bất kỳ cược nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm bất kỳ cược nào được coi là đặt một cách gian lận nhằm phá vỡ giới hạn cược và/hoặc các quy định hệ thống của chúng tôi.

Nếu bất kỳ số tiền nào được ghi có nhầm vào Tài khoản của bạn thì số tiền đó vẫn là tài sản của chúng tôi và khi chúng tôi biết về bất kỳ sai sót nào như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và số tiền đó sẽ được rút khỏi Tài khoản của bạn.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, Tài khoản của bạn bị thấu chi, bạn sẽ phải nợ chúng tôi số tiền đã thấu chi.

Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi bạn nhận thấy bất kỳ sai sót nào liên quan đến Tài khoản của mình.

Hãy nhớ rằng cá cược hoàn toàn là để giải trí và vui chơi và bạn nên dừng lại ngay khi nó không còn thú vị nữa. Tuyệt đối không đặt cược bất cứ thứ gì bạn không thể để mất. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn có thể đã mất kiểm soát việc đánh bạc của mình, chúng tôi cung cấp tùy chọn tự loại trừ. Chỉ cần gửi tin nhắn đến Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bằng Địa chỉ email đã đăng ký của bạn rằng bạn muốn TỰ LOẠI TRỪ và yêu cầu này sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được. Trong trường hợp này, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi có thông báo mới và bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản đó.

Bạn không thể chuyển nhượng, bán hoặc cầm cố Tài khoản của mình cho người khác. Việc cấm này bao gồm việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản có giá trị nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu tài khoản, tiền thắng cược, tiền gửi, cá cược, quyền và/hoặc khiếu nại liên quan đến các tài sản này, về mặt pháp lý, thương mại hoặc mặt khác. Tuy nhiên, việc cấm chuyển nhượng nói trên cũng bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cầm cố, cầm cố, chuyển nhượng, chiếm dụng, giao dịch, môi giới, giả định và/hoặc tặng quà với sự hợp tác của bên được ủy thác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, công ty, cá nhân hợp pháp hoặc thể nhân, tổ chức và / hoặc liên kết dưới bất kỳ hình thức hoặc hình thức nào.

Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình với chúng tôi, vui lòng gửi email từ Địa chỉ email đã đăng ký của bạn tới Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua các liên kết trên Trang web.

Tài Khoản Không Hoạt Động

Chúng tôi sẽ tính phí €5 (hoặc tiền tệ tương đương) mỗi tháng theo lịch (Phí tài khoản không hoạt động) nếu: bạn chưa đăng nhập vào Tài khoản hoặc đăng xuất khỏi Tài khoản của mình, hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc đặt cược vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ trong mười hai tháng liên tục trở lên (Hoạt động tài khoản); và Tài khoản của bạn được ghi có.

Bạn sẽ được thông báo rằng chúng tôi sẽ bắt đầu tính phí cho bạn vào tháng thứ mười một không hoạt động và bạn sẽ luôn có tùy chọn đăng nhập và rút tiền của mình.

Phí Tài khoản Không Hoạt động sẽ được rút từ Tài khoản của bạn hàng tháng trong phạm vi Tài khoản của bạn vẫn còn trong tín dụng và chỉ trong khoảng thời gian không có Hoạt động Tài khoản sau khi thời hạn mười hai tháng đầu tiên trôi qua. Nếu Phí tài khoản không hoạt động sắp được rút khỏi Tài khoản của bạn và số dư trong Tài khoản của bạn ít hơn €5 (hoặc đơn vị tiền tệ tương đương), thì Phí tài khoản không hoạt động sẽ bao gồm số tiền còn lại trong Tài khoản của bạn

Gửi Tiền

Tất cả các khoản tiền gửi phải được thực hiện từ tài khoản hoặc hệ thống thanh toán hoặc thẻ tín dụng được đăng ký dưới tên của chính bạn và mọi khoản tiền gửi được thực hiện bằng bất kỳ loại tiền tệ nào khác sẽ được chuyển đổi bằng tỷ giá hối đoái hàng ngày thu được từ oanda.com hoặc tại ngân hàng hoặc ngân hàng của chúng tôi. tỷ giá hối đoái hiện hành của bộ xử lý thanh toán của chúng tôi, theo đó Tài khoản của bạn sẽ được ký gửi tương ứng. Lưu ý rằng một số hệ thống thanh toán có thể áp dụng phí chuyển đổi tiền tệ bổ sung sẽ được khấu trừ vào tổng số tiền gửi của bạn.

Phí và lệ phí có thể áp dụng cho các khoản tiền gửi và rút tiền của khách hàng, có thể tìm thấy trên Trang web. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi chịu phí giao dịch đối với các khoản tiền gửi vào Tài khoản Vwin.com của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về các khoản phí ngân hàng của chính mình mà bạn có thể phải chịu do gửi tiền với chúng tôi.

Công ty không phải là một tổ chức tài chính và sử dụng bộ xử lý thanh toán điện tử của bên thứ ba để xử lý tiền gửi bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; chúng không được xử lý trực tiếp bởi chúng tôi. Nếu bạn gửi tiền bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, Tài khoản của bạn sẽ chỉ được ghi có nếu chúng tôi nhận được mã phê duyệt và ủy quyền từ tổ chức phát hành thanh toán. Nếu công ty phát hành thẻ của bạn không cấp phép như vậy, Tài khoản của bạn sẽ không được ghi có với số tiền đó.

Bạn đồng ý thanh toán đầy đủ bất kỳ và tất cả các khoản thanh toán và phí phải trả cho chúng tôi hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn cũng đồng ý không thực hiện bất kỳ khoản bồi hoàn nào hoặc từ bỏ hoặc hủy bỏ hoặc đảo ngược bất kỳ khoản tiền gửi nào của bạn và trong mọi trường hợp như vậy, bạn sẽ hoàn trả và bồi thường cho chúng tôi đối với các khoản tiền gửi chưa thanh toán đó bao gồm mọi chi phí mà chúng tôi phải chịu trong quá trình thu tiền gửi của bạn và bạn đồng ý rằng bất kỳ khoản tiền thắng cược nào từ các cược sử dụng số tiền hoàn trả đó sẽ bị hủy bỏ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tài khoản người chơi của bạn không phải là tài khoản ngân hàng và do đó không được đảm bảo, bảo hiểm hoặc được bảo vệ bởi bất kỳ hệ thống bảo hiểm tiền gửi hoặc ngân hàng nào hoặc bởi bất kỳ hệ thống bảo hiểm tương tự nào khác của bất kỳ khu vực tài phán nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở khu vực tài phán địa phương của bạn . Hơn nữa, tài khoản người chơi không chịu lãi suất đối với bất kỳ khoản tiền nào được giữ trong đó.

Nếu bạn quyết định chấp nhận bất kỳ ưu đãi khuyến mại hoặc tiền thưởng nào của chúng tôi bằng cách nhập mã số tiền thưởng trong khi gửi tiền, bạn đồng ý với Điều khoản tiền thưởng và các điều khoản của từng khoản tiền thưởng cụ thể.

Tiền có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm và/hoặc bất hợp pháp và/hoặc trái phép không được gửi cho chúng tôi.

Nếu bạn gửi tiền bằng thẻ tín dụng của mình, bạn nên giữ lại một bản sao Hồ sơ giao dịch và một bản sao của các Điều khoản này.

Đánh bạc qua Internet có thể là bất hợp pháp tại khu vực tài phán mà bạn đang ở; nếu vậy, bạn không được phép sử dụng thẻ thanh toán của mình để gửi tiền trên trang web này. Bạn có trách nhiệm phải biết các luật liên quan đến cờ bạc trực tuyến tại quốc gia cư trú của mình.

Rút Tiền

Bạn có thể rút bất kỳ khoản tiền chưa sử dụng và đã xóa nào được giữ trong tài khoản người chơi của mình bằng cách gửi yêu cầu rút tiền theo các điều kiện rút tiền của chúng tôi. Số tiền rút tối thiểu cho mỗi giao dịch là €10 (hoặc tương đương bằng loại tiền khác) ngoại trừ trường hợp đóng tài khoản, trong trường hợp đó bạn có thể rút toàn bộ số dư.

Không có hoa hồng rút tiền nếu bạn quay vòng (đặt cược) khoản tiền gửi ít nhất 1 lần. Nếu không, chúng tôi có quyền khấu trừ khoản phí 8% với số tiền tối thiểu là 4 euro (hoặc tương đương bằng loại tiền trong tài khoản của bạn) để chống rửa tiền

Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu giấy tờ tùy thân có ảnh, xác nhận địa chỉ hoặc thực hiện các quy trình xác minh bổ sung (yêu cầu ảnh tự chụp của bạn, sắp xếp cuộc gọi xác minh, v.v.) nhằm mục đích xác minh danh tính trước khi cấp bất kỳ khoản rút tiền nào từ Tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thực hiện xác minh danh tính bất cứ lúc nào trong suốt thời gian bạn hợp tác với chúng tôi.

Tất cả các lần rút tiền phải được thực hiện bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng ban đầu, phương thức thanh toán được sử dụng để thực hiện thanh toán vào Tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể, và luôn theo quyết định của riêng mình, cho phép bạn rút tiền về một phương thức thanh toán mà khoản tiền gửi ban đầu của bạn không bắt nguồn từ đó. Điều này sẽ luôn được kiểm tra an ninh bổ sung.

Nếu bạn muốn rút tiền nhưng tài khoản của bạn không thể truy cập được, không hoạt động, bị khóa hoặc đóng, vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Trong trường hợp khi số dư của bạn lớn hơn ít nhất 10 lần so với tổng số tiền gửi của bạn, bạn sẽ bị giới hạn ở mức 5.000 € (hoặc số tiền tương đương) để rút tiền mỗi tháng. Trong các trường hợp khác, số tiền rút tối đa mỗi tháng là 10.000 €.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo việc xử lý rút tiền hoặc hoàn tiền thành công trong trường hợp bạn vi phạm chính sách Hạn chế sử dụng được nêu trong Điều khoản 3.3 và 4.

Thanh Toán Giao Dịch và Xử Lý Giao Dịch

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản tiền nợ cho chúng tôi. Bạn phải thực hiện tất cả các khoản thanh toán cho chúng tôi một cách thiện chí và không tìm cách đảo ngược khoản thanh toán đã thực hiện hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khiến khoản thanh toán đó bị bên thứ ba đảo ngược để tránh trách nhiệm pháp lý phát sinh. Bạn sẽ hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ khoản bồi hoàn, từ chối hoặc đảo ngược khoản thanh toán nào mà bạn thực hiện và bất kỳ tổn thất nào mà chúng tôi phải gánh chịu do hậu quả của việc đó. Chúng tôi cũng có quyền áp dụng phí quản lý €50 hoặc số tiền tương đương cho mỗi khoản bồi hoàn, từ chối hoặc đảo ngược khoản thanh toán mà bạn thực hiện.

Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng bộ xử lý thanh toán điện tử của bên thứ ba và hoặc ngân hàng thương mại để xử lý các khoản thanh toán do bạn thực hiện và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của họ với điều kiện bạn phải biết và những điều khoản đó không xung đột với các Điều khoản này.

Tất cả các giao dịch được thực hiện trên trang web của chúng tôi có thể được kiểm tra để ngăn chặn hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Các giao dịch đáng ngờ sẽ được báo cáo cho cơ quan có liên quan.

Lỗi Phát Sinh

Trong trường hợp hệ thống hoặc quy trình của chúng tôi xảy ra lỗi hoặc trục trặc, tất cả các cược sẽ bị hủy. Bạn có nghĩa vụ phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức ngay khi bạn phát hiện ra bất kỳ lỗi nào với Dịch vụ. Trong trường hợp giao tiếp hoặc lỗi hệ thống hoặc lỗi hoặc vi-rút xảy ra liên quan đến Dịch vụ và/hoặc các khoản thanh toán được thực hiện cho bạn do lỗi hoặc lỗi trong Dịch vụ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ chi phí, phí tổn, tổn thất hoặc khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh hoặc phát sinh từ những lỗi đó và chúng tôi có quyền vô hiệu hóa tất cả các trò chơi/cược được đề cập và thực hiện bất kỳ hành động nào khác để sửa những lỗi đó.

Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng chúng tôi không mắc lỗi khi đăng các dòng cá cược. Tuy nhiên, nếu do lỗi của con người hoặc sự cố hệ thống, một vụ cá cược được chấp nhận với giá trị kỳ lạ: khác biệt đáng kể so với cá cược có sẵn trên thị trường chung tại thời điểm đặt cược được thực hiện; hoặc rõ ràng là không chính xác do khả năng sự kiện xảy ra vào thời điểm đặt cược được thực hiện thì chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc hủy bỏ đặt cược đó hoặc hủy bỏ hoặc hủy bỏ đặt cược được thực hiện sau khi một sự kiện đã bắt đầu.

Chúng tôi có quyền thu hồi từ bạn bất kỳ số tiền nào đã trả thừa và điều chỉnh Tài khoản của bạn để khắc phục mọi sai sót. Một ví dụ về lỗi như vậy có thể là khi giá không chính xác hoặc khi chúng tôi nhập sai kết quả của một sự kiện. Nếu không có đủ tiền trong Tài khoản của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán cho chúng tôi số tiền chưa thanh toán có liên quan đến bất kỳ cược hoặc cược sai nào. Theo đó, chúng tôi có quyền hủy bỏ, giảm hoặc xóa bất kỳ lượt chơi đang chờ xử lý nào, cho dù được đặt bằng tiền do lỗi hay không.

Quy Tắc Chơi, Hoàn Tiền Và Huỷ Bỏ Khi Có Lỗi Phát Sinh

Người chiến thắng trong một sự kiện sẽ được xác định vào ngày giải quyết sự kiện và chúng tôi sẽ không công nhận các quyết định bị phản đối hoặc lật ngược vì mục đích đặt cược.

Tất cả các kết quả được đăng sẽ là kết quả cuối cùng sau 72 giờ và sẽ không có câu hỏi nào được giải quyết sau khoảng thời gian đó. Trong vòng 72 giờ sau khi kết quả được đăng, chúng tôi sẽ chỉ đặt lại/sửa kết quả do lỗi của con người, lỗi hệ thống hoặc lỗi do nguồn kết quả giới thiệu.

Nếu kết quả trận đấu bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì bởi cơ quan quản lý trận đấu trong thời gian thanh toán thì toàn bộ số tiền sẽ được hoàn trả.

Nếu một trận hòa xảy ra trong một trò chơi mà tùy chọn hòa được đưa ra, tất cả tiền cược cho đội thắng hoặc thua sẽ bị mất. Nếu tùy chọn hòa không được cung cấp thì mọi người sẽ nhận được tiền hoàn lại nếu kết quả hòa trong trận đấu. Và nếu tùy chọn hòa không được cung cấp, thì hiệp phụ sẽ được tính nếu diễn ra.

Nếu chúng tôi không thể xác thực kết quả, chẳng hạn như nếu nguồn cấp dữ liệu phát sóng sự kiện bị gián đoạn (và không thể được xác minh bởi nguồn khác) thì tại cuộc bầu chọn của chúng tôi, cược vào sự kiện đó sẽ bị coi là không hợp lệ và tiền cược sẽ được hoàn trả.

Số tiền đặt cược tối thiểu và tối đa cho tất cả các sự kiện sẽ do chúng tôi quyết định và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước bằng văn bản. Chúng tôi cũng có quyền điều chỉnh các giới hạn đối với Tài khoản cá nhân.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về các giao dịch Tài khoản của mình. Khi một giao dịch hoàn tất, nó không thể thay đổi được. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các cược bị thiếu hoặc trùng lặp do Khách hàng thực hiện và sẽ không giải quyết các yêu cầu về sự khác biệt do một lượt chơi bị thiếu hoặc trùng lặp. Khách hàng có thể xem lại các giao dịch của mình trong phần Tài khoản của tôi trên trang web sau mỗi phiên để đảm bảo tất cả các cược được yêu cầu đều được chấp nhận.

Một trận đấu sẽ có hiệu lực miễn là hai đội đúng và bất kể tiêu đề Giải đấu được đặt trên Trang web của chúng tôi.

Ngày và giờ bắt đầu được hiển thị trên Trang web cho các trận đấu eSport chỉ là một dấu hiệu và không được đảm bảo là chính xác. Nếu trận đấu bị đình chỉ hoặc hoãn lại và không được tiếp tục trong vòng 72 giờ kể từ thời gian bắt đầu theo lịch trình thực tế, trận đấu sẽ không có hiệu lực và tiền cược sẽ được hoàn trả. Ngoại lệ là bất kỳ cá cược nào về việc một đội/người chơi tiến lên trong một giải đấu hay giành chiến thắng trong giải đấu sẽ có hiệu lực bất kể trận đấu bị đình chỉ hoặc hoãn lại.

Nếu một sự kiện được chúng tôi đăng với ngày không chính xác, thì tất cả cược có hiệu lực dựa trên ngày do cơ quan quản lý công bố.

Nếu một đội đang sử dụng các vị trí dự bị, kết quả vẫn hợp lệ vì đội đó đã lựa chọn sử dụng các vị trí dự bị.

Công ty có quyền xóa các sự kiện, thị trường và bất kỳ sản phẩm nào khác khỏi Trang web.

Giải thích chi tiết về các quy tắc cá cược thể thao của chúng tôi có trên trang riêng: QUY TẮC CƯỢC THỂ THAO

Liên Hệ Và Thông Báo

Tất cả các thông tin liên lạc và thông báo mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo các Điều khoản này sẽ được gửi bằng biểu mẫu Hỗ trợ khách hàng trên Trang web.

Tất cả các thông tin liên lạc và thông báo mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo các Điều khoản này, trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản này, sẽ được đăng trên Trang web và/hoặc được gửi đến Địa chỉ email đã đăng ký mà chúng tôi giữ trên hệ thống của mình cho Khách hàng có liên quan. Phương thức liên lạc như vậy sẽ do chúng tôi toàn quyền quyết định.

Tất cả các thông tin liên lạc và thông báo do bạn hoặc chúng tôi đưa ra theo các Điều khoản này phải được viết bằng tiếng Anh và phải được gửi đến và từ Địa chỉ email đã đăng ký trong Tài khoản của bạn.

Đôi khi, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email với mục đích cung cấp cho bạn thông tin về cá cược, các chương trình khuyến mại độc đáo và các thông tin khác từ Vwin.com. Bạn đồng ý nhận những email như vậy khi bạn đồng ý với các Điều khoản này khi đăng ký tại Trang web. Bạn có thể chọn từ chối nhận các ưu đãi khuyến mại như vậy từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu tới Bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Những Vấn Đề Ngoài Tầm Kiểm Soát

Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào trong việc cung cấp Dịch vụ do sự kiện Bất khả kháng có thể được coi là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi một cách hợp lý mặc dù chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý như: thiên tai; tranh chấp thương mại hoặc lao động; cắt điện; hành động, thất bại hoặc thiếu sót của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào; tắc nghẽn hoặc lỗi dịch vụ viễn thông; hoặc bất kỳ sự chậm trễ hoặc lỗi nào khác do bên thứ ba gây ra và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc tạm dừng Dịch vụ mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Những Vấn Đề Ngoài Tầm Kiểm Soát

Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ không bồi thường cho bạn bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể thấy trước một cách hợp lý (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà bạn có thể phải gánh chịu nếu chúng tôi không thực hiện nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này trừ khi chúng tôi vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào mà luật áp đặt lên chúng tôi (Bao gồm cả trường hợp chúng tôi gây ra cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi) Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu thất bại đó là do: (I) Lỗi của chính bạn; (Ii) Bên thứ ba không liên quan đến việc thực hiện các Điều khoản này của chúng tôi (ví dụ như các sự cố do hiệu suất mạng truyền thông, tắc nghẽn và khả năng kết nối hoặc hiệu suất của thiết bị máy tính của bạn); Hoặc (Iii) Bất kỳ sự kiện nào khác mà cả chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi đều không thể lường trước hoặc ngăn chặn được ngay cả khi chúng tôi hoặc họ đã có sự quan tâm hợp lý. Vì Dịch vụ này chỉ dành cho người tiêu dùng sử dụng nên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất kinh doanh nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong trường hợp chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự kiện nào theo các điều khoản này, tổng trách nhiệm pháp lý tổng hợp của chúng tôi đối với bạn theo hoặc liên quan đến các điều khoản này sẽ không vượt quá (A) giá trị của các cược và hoặc cược bạn đã đặt qua tài khoản của mình liên quan đến Cược/Cược liên quan hoặc sản phẩm làm tăng trách nhiệm pháp lý liên quan, hoặc (B) €500 tổng cộng, tùy theo mức nào thấp hơn.

Chúng tôi thực sự khuyên bạn (I) hãy cẩn thận để xác minh tính phù hợp và khả năng tương thích của dịch vụ với thiết bị máy tính của riêng bạn trước khi sử dụng; Và (Ii) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ bản thân khỏi các chương trình hoặc thiết bị có hại, bao gồm cả việc cài đặt phần mềm chống vi-rút.

Cá Cược Giải Trí Bởi Trẻ Vị Thành Niên

Nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đang hoặc nhận được thông báo rằng bạn hiện chưa đủ 18 tuổi hoặc chưa đủ 18 tuổi (hoặc dưới độ tuổi thành niên theo quy định của luật của khu vực tài phán áp dụng cho bạn) khi bạn đặt bất kỳ cược nào thông qua Dịch vụ, Tài khoản của bạn sẽ bị đình chỉ (khóa) để ngăn bạn đặt cược thêm hoặc thực hiện bất kỳ khoản rút tiền nào từ Tài khoản của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ điều tra vấn đề, bao gồm cả việc bạn có đang đặt cược với tư cách là đại lý hay thay mặt cho một người dưới 18 tuổi (hoặc dưới độ tuổi trưởng thành theo quy định trong luật của khu vực tài phán áp dụng cho bạn hay không). Nếu nhận thấy rằng bạn: (a) hiện đang; (b) dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi trưởng thành áp dụng cho bạn tại thời điểm thích hợp; hoặc (c) đã cá cược với tư cách là đại lý cho hoặc theo lệnh của một người dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi trưởng thành áp dụng:

tất cả tiền thắng cược hiện tại hoặc sắp được ghi có vào Tài khoản của bạn sẽ được giữ lại;

tất cả tiền thắng cược thu được từ việc cá cược qua Dịch vụ khi chưa đủ tuổi phải được trả cho chúng tôi theo yêu cầu (nếu bạn không tuân thủ quy định này, chúng tôi sẽ tìm cách thu hồi mọi chi phí liên quan đến việc thu hồi số tiền đó); và/hoặc

bất kỳ khoản tiền nào được gửi vào Tài khoản của bạn mà không phải là tiền thắng cược sẽ được trả lại cho bạn HOẶC được giữ lại cho đến khi bạn đủ 18 tuổi theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền khấu trừ phí giao dịch thanh toán từ số tiền trả lại, bao gồm phí giao dịch cho các khoản tiền gửi vào tài khoản Vwin.com của bạn mà chúng tôi đã chi trả.

Điều kiện này cũng áp dụng cho bạn nếu bạn trên 18 tuổi nhưng bạn đang đặt cược trong khu vực tài phán quy định độ tuổi cao hơn 18 tuổi để cá cược hợp pháp và bạn dưới độ tuổi tối thiểu hợp pháp đó trong khu vực tài phán đó.

Trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ bạn vi phạm các quy định của Điều khoản này hoặc đang cố gắng dựa vào chúng cho mục đích lừa đảo, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để điều tra vấn đề, bao gồm cả việc thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan .

Gian Lận

Chúng tôi sẽ tìm kiếm các biện pháp trừng phạt hình sự và hợp đồng đối với bất kỳ Khách hàng nào liên quan đến hành vi gian lận, không trung thực hoặc tội phạm. Chúng tôi sẽ giữ lại khoản thanh toán cho bất kỳ Khách hàng nào khi nghi ngờ bất kỳ khoản nào trong số này. Khách hàng sẽ bồi thường và có trách nhiệm thanh toán cho chúng tôi theo yêu cầu tất cả các chi phí, lệ phí hoặc tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu hoặc phát sinh (bao gồm mọi tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, mất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh và mất uy tín) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi gian lận, không trung thực hoặc tội phạm của Khách hàng.

Sở Hữu Trí Tuệ

Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với tên và logo của chúng tôi đều có thể dẫn đến hành động pháp lý chống lại bạn.

Giữa chúng tôi và bạn, chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của các quyền trong và đối với Dịch vụ, công nghệ, phần mềm và hệ thống kinh doanh của chúng tôi (“Hệ thống”) cũng như tỷ lệ cược của chúng tôi. bạn không được sử dụng hồ sơ cá nhân của mình vì lợi ích thương mại của riêng bạn (chẳng hạn như bán cập nhật trạng thái của bạn cho một nhà quảng cáo); và khi chọn biệt hiệu cho Tài khoản của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc thu hồi biệt hiệu đó nếu chúng tôi cho rằng điều đó phù hợp.

Bạn không được sử dụng URL, thương hiệu, tên thương mại và/hoặc trang phục thương mại, logo (“Nhãn hiệu”) và/hoặc tỷ lệ cược của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của chúng tôi, mà theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn giữa Khách hàng hoặc công chúng hoặc điều đó làm mất uy tín của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền, giấy phép, quyền sở hữu hoặc lợi ích rõ ràng hay ngụ ý nào đối với hoặc đối với Hệ thống hoặc Nhãn hiệu và tất cả các quyền, giấy phép, quyền sở hữu và quyền lợi đó được chúng tôi giữ lại một cách cụ thể và người cấp phép của chúng tôi. Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị tự động hoặc thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép các trang web hoặc nội dung trong Dịch vụ. Bất kỳ việc sử dụng hoặc sao chép trái phép nào đều có thể dẫn đến hành động pháp lý chống lại bạn.

Giấy Phép

Theo các Điều khoản này và việc bạn tuân thủ chúng, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, có giới hạn, không thể chuyển nhượng và không thể cấp phép phụ để truy cập và sử dụng Dịch vụ chỉ cho mục đích phi thương mại cá nhân của bạn. Giấy phép của chúng tôi cho bạn chấm dứt nếu thỏa thuận của chúng tôi với bạn theo các Điều khoản này kết thúc.

Ngoại trừ nội dung của riêng bạn, trong bất kỳ trường hợp nào, bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, chuyển nhượng, bán, sao chép, tải lên, đăng, phân phối, thực hiện, hiển thị, tạo các tác phẩm phái sinh từ hoặc khai thác Dịch vụ theo bất kỳ cách nào khác và/hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó hoặc phần mềm có trong đó, trừ khi chúng tôi cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này hoặc trên Trang web. Không có thông tin hoặc nội dung nào trên Dịch vụ hoặc được cung cấp cho bạn liên quan đến Dịch vụ có thể được sửa đổi hoặc thay đổi, hợp nhất với dữ liệu khác hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả quét màn hình hoặc cơ sở dữ liệu chẳng hạn và bất kỳ hoạt động nào khác nhằm thu thập, lưu trữ, sắp xếp lại hoặc thao túng thông tin hoặc nội dung đó.

Bất kỳ sự không tuân thủ nào của bạn với Điều khoản này cũng có thể là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác của chúng tôi hoặc bên thứ ba, điều này có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý dân sự và/hoặc truy tố hình sự.

Hành Vi Và Sự An Toàn

Để bảo vệ bạn và bảo vệ tất cả Khách hàng của chúng tôi, việc đăng bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ, cũng như hành vi liên quan đến nội dung đó và/hoặc Dịch vụ, theo bất kỳ cách nào trái luật, không phù hợp hoặc không mong muốn đều bị nghiêm cấm (“Hành vi bị cấm” ).

Nếu bạn tham gia vào Hành vi bị cấm hoặc chúng tôi xác định theo quyết định riêng của mình rằng bạn đang tham gia vào Hành vi bị cấm, Tài khoản của bạn và/hoặc quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn có thể bị chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo cho bạn. Hành động pháp lý có thể được thực hiện đối với bạn bởi một Khách hàng khác, bên thứ ba khác, cơ quan thực thi pháp luật và/hoặc chúng tôi đối với việc bạn đã tham gia vào Hành vi bị cấm.

Hành vi bị cấm bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ để:

quảng bá hoặc chia sẻ thông tin mà bạn biết là sai, gây hiểu lầm hoặc bất hợp pháp

tiến hành bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp nào, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ hoạt động nào thúc đẩy hoặc thúc đẩy bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc doanh nghiệp nào, vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của Khách hàng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc tạo hoặc phát tán vi-rút máy tính; làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, dâm dục, bạo lực, hận thù hoặc phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc hoặc phản cảm theo cách khác;

truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào mà người dùng không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật hoặc mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác của bên thứ ba;

truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc máy tính khác hoặc mã lập trình (bao gồm cả HTML) được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc thay đổi chức năng của Dịch vụ, phần trình bày của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web, phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào khác;

can thiệp, làm gián đoạn hoặc thiết kế ngược Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chặn, mô phỏng hoặc chuyển hướng các giao thức liên lạc mà chúng tôi sử dụng, tạo hoặc sử dụng các trò gian lận, sửa đổi hoặc hack hoặc bất kỳ phần mềm nào khác được thiết kế để sửa đổi Dịch vụ hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào chặn hoặc thu thập thông tin từ hoặc thông qua Dịch vụ;

truy xuất hoặc lập chỉ mục bất kỳ thông tin nào từ Dịch vụ bằng cách sử dụng bất kỳ robot, trình thu thập thông tin hoặc cơ chế tự động nào khác;

tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc một Khách hàng khác bị lừa gạt hoặc lừa đảo;

truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo hoặc gửi thư hàng loạt nào không được yêu cầu hoặc trái phép, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở thư rác, tin nhắn nhanh, “spam”, “thư rác”, thư dây chuyền, sơ đồ kim tự tháp hoặc các hình thức chào mời khác;

tạo Tài khoản trên Trang web bằng các phương tiện tự động hoặc bằng các hành vi giả mạo hoặc lừa đảo;

mạo danh một Khách hàng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, hoặc

bất kỳ hành động hoặc việc nào khác được thực hiện mà chúng tôi cho là trái với các nguyên tắc kinh doanh của chúng tôi.

Danh sách Hành vi bị cấm ở trên không đầy đủ và có thể được chúng tôi sửa đổi bất cứ lúc nào hoặc theo thời gian. Chúng tôi bảo lưu quyền điều tra và thực hiện tất cả các hành động mà chúng tôi tùy ý cho là phù hợp hoặc cần thiết trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa (các) bài đăng của Khách hàng khỏi Dịch vụ và/hoặc chấm dứt Tài khoản của họ và thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại bất kỳ Khách hàng hoặc bên thứ ba nào trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoặc cố ý cho phép bất kỳ bên thứ ba nào trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào Hành vi bị cấm, có hoặc không có thông báo cho Khách hàng hoặc bên thứ ba đó.

Liên Kết Trang Web

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được duy trì bởi hoặc liên quan đến chúng tôi và chúng tôi không có quyền kiểm soát. Các liên kết đến các trang web đó chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác hoặc tính đầy đủ theo bất kỳ cách nào. Các liên kết đến các trang web đó không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào của chúng tôi về và/hoặc bất kỳ liên kết nào với các trang web được liên kết hoặc nội dung của chúng hoặc (các) chủ sở hữu của chúng. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về tính khả dụng cũng như tính chính xác, đầy đủ, khả năng truy cập và tính hữu dụng của chúng. Theo đó, khi truy cập các trang web như vậy, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường khi truy cập một trang web mới bao gồm xem xét chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của họ.

Khiếu Nại

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản này, bạn nên liên hệ với Phòng Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi qua các liên kết trên Trang web và sử dụng Địa chỉ Email đã Đăng ký của bạn trong mọi liên lạc với chúng tôi.
Bất kể những điều đã nói ở trên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi trả lời bất kỳ khiếu nại nào mà chúng tôi đã nhận được hoặc thực hiện hành động liên quan.
Nếu Khách hàng không hài lòng với cách giải quyết đặt cược thì Khách hàng nên cung cấp thông tin chi tiết về khiếu nại của họ cho Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để trả lời các câu hỏi thuộc loại này trong vòng vài ngày (và trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi dự định trả lời tất cả các câu hỏi đó trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được).
Các tranh chấp phải được nộp trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày cược được quyết định. Không có khiếu nại sẽ được vinh danh sau thời gian này. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về các giao dịch Tài khoản của mình.
Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi, Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ cố gắng đạt được giải pháp thống nhất. Nếu Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi không thể đạt được giải pháp đã thống nhất với bạn, vấn đề sẽ được chuyển đến ban quản lý của chúng tôi.
Nếu tất cả các nỗ lực giải quyết tranh chấp để làm hài lòng Khách hàng đều thất bại, Khách hàng có quyền khiếu nại với cơ quan cấp phép của chúng tôi Nhà cung cấp dịch vụ trò chơi N.V.

Sự Chuyển Giao

Bạn không thể chuyển nhượng các Điều khoản này cũng như bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, sự đồng ý này sẽ không bị thu hồi một cách vô lý. Chúng tôi có thể, không cần sự đồng ý của bạn, chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi dưới đây cho bất kỳ bên thứ ba nào miễn là bên thứ ba đó có thể cung cấp dịch vụ có chất lượng tương tự như Dịch vụ bằng cách đăng thông báo bằng văn bản về hiệu ứng này trên Dịch vụ.

Tính Nghiêm Trọng

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, điều khoản liên quan sẽ được sửa đổi để cho phép nó được thi hành theo mục đích của văn bản gốc trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép . Hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng.

Vi Phạm Điều Khoản

Không giới hạn các biện pháp khắc phục khác của chúng tôi, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và từ chối tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn, trong cả hai trường hợp mà không cần thông báo trước cho bạn, nếu theo ý kiến hợp lý của chúng tôi, bạn vi phạm bất kỳ điều khoản quan trọng nào của các Điều khoản này. Tuy nhiên, thông báo về bất kỳ hành động nào như vậy được thực hiện sẽ được cung cấp ngay cho bạn.

Vi Phạm Điều Khoản

Hạn của hợp đồng. Các Điều khoản này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực trong khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc là Khách hàng hoặc khách truy cập Trang web. Các Điều khoản này sẽ tồn tại sau khi Tài khoản của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.

Giới tính. Những từ nhập số ít sẽ bao gồm số nhiều và ngược lại, những từ nhập giới tính nam sẽ bao gồm giới tính nữ và trung tính và ngược lại và những từ nhập người sẽ bao gồm cá nhân, quan hệ đối tác, hiệp hội, quỹ tín thác, tổ chức và tập đoàn chưa hợp nhất.

Từ bỏ. Không có sự từ bỏ nào của chúng tôi, cho dù bằng hành vi hay cách khác, vi phạm hoặc đe dọa vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của các Điều khoản này sẽ có hiệu lực chống lại hoặc ràng buộc chúng tôi trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký hợp lệ của chúng tôi, và, trừ khi được quy định khác trong văn bản từ bỏ, sẽ được giới hạn trong phạm vi vi phạm cụ thể được từ bỏ. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của các Điều khoản này vào bất kỳ lúc nào sẽ không được hiểu là từ bỏ quy định đó hoặc quyền của chúng tôi thực thi quy định đó vào bất kỳ thời điểm nào khác.

Nhìn nhận. Sau khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với từng đoạn của các Điều khoản này. Do đó, theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ tranh luận, khiếu nại, yêu cầu hoặc tiến hành nào trong tương lai trái ngược với bất kỳ điều gì có trong các Điều khoản này.

Ngôn ngữ. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh của các quy tắc này và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được coi là chính xác.

Luật chi phối. Các Điều khoản và Điều kiện này (“T&C”) chỉ được điều chỉnh bởi luật pháp của Curacao

Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn, đồng thời thay thế tất cả các thỏa thuận và thông tin liên lạc trước đó, dù bằng miệng hay bằng văn bản liên quan đến chủ đề của các điều khoản này.